" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมคณะทำงานฝ่ายรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   
 
   วันนี้ (25 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร และนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ห้องนางฟ้า ชั้น 2 นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ประชุมคณะทำงานฝ่ายรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง #พร้อมใจไปเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564