" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมคณะทำงานฝ่ายรวมคะแนนและประมวลผลการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
   
 
   วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมคณะทำงานฝ่ายรวมคะแนนและประมวลผลการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ห้องนางฟ้า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร #พร้อมใจไปเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564