" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร คณะทำงานฝ่ายรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต รวม 42 หน่วยเลือกตั้ง
   
 
   คณะทำงานฝ่ายรับ-ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต รวม 42 หน่วยเลือกตั้ง ในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) #พร้อมใจไปเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. #เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564