" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร #คณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
   
 
   วันนี้ (28 มีนาคม 2564) เวลา 07.00 น. นายจรัญ สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วย นางรัตนา สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางวนิดา แย้มสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวทฤษฎี ภูมิเจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 14 หน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2564