" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจขั้นตอนการรับหีบบัตรเลือกตั้ง
   
 
   วันนี้ (28 มีนาคม 2564) เวลา 14.00น. ณ โดมลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร์ รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจขั้นตอนการรับหีบบัตรเลือกตั้ง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2564