" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร
     
เลือกตั้งเทศบาลเมืองชุมพร การรวมผลคะเเนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรของเขตเลือกตั้งที่ 3 ผอย่างไม่เป็นทางการ)
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564