" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
     
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ แบบเทศบาล รอบที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2559