" แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข "พร้อม  CD
ติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองช่าง
เทศบาลเมืองชุมพร 
โทร 077 - 511024 ต่อ 105
Untitled Document
 
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง( ประเภทบริหารท้องถิ่น)
     
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง( ประเภทบริหารท้องถิ่น) ข้อมูลด้าน Competency นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2561